Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2008
Εικόνα
Για την Βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων Βασικοί μας στόχοι Είναι η Συμβουλευτική και η Θεραπεία, σε θέματα που άπτονται της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής . Επιθυμία μας λοιπόν είναι. Πρώτον, να προβάλλουμε την αναγκαιότητα της Ψυχολογίας και της Ψυχοθεραπείας στην καθημερινή μας ζωή Δεύτερον , να δώσουμε τη δυνατότητα στους γονείς και εν γένη στους ενήλικες να γνωρίσουν καλύτερα τη συμπεριφορά των ανηλίκων αλλά και περισσότερο τη σημασία της δικής τους συμπεριφοράς Και τρίτον Να βοηθήσουμε στην κατανόηση του φαινομένου της οικογένεια σαν ένα σύστημα λειτουργιών όπου η λειτουργία ενός μέλους επηρεάζεται άμεσα από την λειτουργία του άλλου μέλους για να γνωρίσουν καλύτερα τον τρόπο που λειτουργεί η οικογένεια και την θέση την οποία κατέχει το κάθε μέλος μέσα σε αυτή.