Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2015

Καλή χρονιά!!

Εικόνα
Καλή χρονιά σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ για την προτίμηση σας στο μπλοκ. Και να μην ξεχνάμε  ότι... Η χαρά είναι το μόνο που μας μένει,  απλά πρέπει να υπερασπιστούμε  το δικαίωμα μας να την ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ !! πίνακας:   Nicky08

Η εικόνα των ναρκωτικών μέσα από την ποινική τους διαχείριση[1]

Εικόνα
[υπό δημοσίευση στο Τετράδια Ψυχιατρικής] Τα ζητήματα στα οποία θα αναφερθώ στο παρόν κείμενο είναι: Πρώτον , πώς συμβάλλει το ΠΣ στη διαμόρφωση των εικόνων για τη χρήση και τους χρήστες ναρκωτικών. Με δεδομένο, βέβαια, ότι η χρήση συνιστά ποινικό αδίκημα, οι αναφορές μου  στο θέμα αυτό αναπόδραστα εμπλέκονται με τον λόγο περί εγκλήματος και εγκληματία γενικά.  Δεύτερον , πώς συμμετέχουν τα ΜΜΕ στη διάχυση και παγίωση αυτών των εικόνων, προσεγγίζοντας τον λόγο των ΜΜΕ ως μέρος ενός πιο σύνθετου  συστήματος ορισμών και ερμηνειών της πραγματικότητας. Σημειώνω εισαγωγικά ότι ,  προκειμένου να έχει κανείς μια συνεκτική εικόνα για το ποινικό σύστημα, θα πρέπει να το προσεγγίσει όχι μόνον ως στρατηγικό αλλά και ως πολιτισμικό ζήτημα. Να συμπεριλάβει δηλαδή στην ανάλυση και τις συμβολικές λειτουργίες των ποινικών θεσμών, την ικανότητά τους να επικοινωνούν νοήματα, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία αναπαραστάσεων και, ευρύτερα,

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εικόνα
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα της οργανωτικής ψυχολογίας , κυρίως γιατί θεωρείται πως έχει άμεση σχέση τόσο με την ψυχική υγεία του εργατικού δυναμικού , όσο και με το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων να έχουν υψηλή αποδοτικότητα και σε πολλές περιπτώσεις σταθερό , μόνιμο και ικανοποιημένο προσωπικό . Η εργασιακή ικανοποίηση συχνά ορίζεται ως μία συναισθηματική αντίδραση του ατόμου απέναντι στην εργασία του (Cranny et al., 1992 · Porac, 1987), αλλά συνήθως μετράται ως μία αποτίμηση αξιολόγησης εργασιακών χαρακτηριστικών που συνδυάζεται είτε με εσωτερικά είτε με εξωτερικά πρότυπα σύγκρισης (Locke, 1976 · Rice et al., 1989 · Weiss και Cropanzano, 1996)5. Ο πιο πολυχρησιμοποιημένος ερευνητικός ορισμός για την εργασιακή ικανοποίηση προέρχεται από τον Locke (1976), ο οποίος την προσδιορίζει ως « μία ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση , η οποία προέρχεται από την αποτίμηση της εργασίας ή τω