Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2020

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Εικόνα
  Γνωρίζουμε ότι το παιδί από πολύ νωρίς ανησυχεί για την μελλοντική του θέση στην κοινωνία και ενδιαφέρεται για τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά του. Οι προτιμήσεις του όμως είναι αρκετά επηρεασμένες από την αξία που έχουν στα μάτια των γονέων. Δηλαδή η αποδοχή των προτιμήσεών του και ο τρόπος αξιολόγησης από τους γονείς, ορίζουν τις περισσότερες φορές την τελική επιλογή του. Η συνεργασία του γονέα σε αυτό το τομέα χρειάζεται να προβάλλει το πόσο σημαντική είναι για αυτόν η επιλογή του παιδιού, η οποία πολλές φορές τον οδηγεί να ξεπεράσει τα εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν λόγω της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας. Μόνο η ενθαρρυντική παρουσία των γονέων προσφέρει στα παιδιά την αυτοπεποίθηση να δοκιμάσουν, δηλαδή να αναλάβουν το ρίσκο της επιλογής τους νιώθοντας ότι έχουν την βοήθειά και την αποδοχή τους. Κερεντζής Λάμπρος Πίνακας:Σπύρος Λύτρας

Ο στοχασμός

Εικόνα
  Η στοχαστική σκέψη είναι μια μορφή διερεύνησης του τι πραγματικά μας ικανοποιεί. Αρχικά έχει σαν επίκεντρο το ξεκαθάρισμα αυτού που πραγματικά επιθυμούμε. Δηλαδή την γνώση των στόχων που θέτουμε. Η γνώση μας βοηθά να σταθμίσουμε τη σημαντικότητα τους και την ικανοποίηση που προσδοκούμε από αυτούς. Μας βοηθά επίσης να σκεφτούμε αν θα είμαστε πραγματικά ευτυχείς όταν τους πραγματοποιήσουμε. Σ' ένα δεύτερο χρόνο, για να πετύχ ουμε τον στόχο μας, χρειάζεται να γνωρίζουμε ποια μέσα θα θέσουμε σε ενέργεια και τι θα αλλάξει στην σχέση μας με τους άλλους. Δηλαδή θα πρέπει να σκεφτούμε ποιες επιπτώσεις θα έχει η πράξη μας σε αυτούς. Εάν θα βρίσκεται σε αρμονία μαζί τους, ή θα δημιουργήσει αντιθέσεις και συγκρούσεις που θα περιορίσουν την ικανοποίηση μας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σκεφτούμε ποιες ενοχές μπορεί να δημιουργηθούν και αν θα χρειαστεί κάποια μετάνοια για αυτή μας την πράξη . Για την ικανοποίηση λοιπόν χρειάζεται η στοχαστική σκέψη. Χρειάζεται διότι βο