Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2015

ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Εικόνα
1.1.1. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις για τη σεξουαλική συμπεριφορά Ο όρος «σεξουαλικότητα» αποτελεί μια πολύπλοκη έννοια, η οποία περιλαμβάνει τα κίνητρα συμπεριφοράς αλλά και την ίδια τη συμπεριφορά που αναπτύσσει το άτομο κατά τη συναναστροφή του με άτομα του αντίθετου φύλου (όταν πρόκειται για ετεροφυλόφιλους) και με άτομα του ιδίου φύλου (όταν πρόκειται για ομοφυλόφιλους). Ο Kant συνδύασε τη σεξουαλικότητα με μια πανίσχυρη δύναμη που προκύπτει από τη γενετήσια επιθυμία. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη έννοια στην οποία εμπλέκονται βιολογικοί, ψυχοκοινωνιολογικοί, συμπεριφοριστικοί, ηθικοί και πολιτιστικοί μηχανισμοί ( Masters , Johnson & Kolodny ,1995). Η έννοια της σεξουαλικότητας περικλείει τα υπαινικτικά συναισθήματα του ατόμου για ανεξαρτησία, την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή και τις αντιλήψεις του ατόμου για την αγάπη ( Fogel & Lauver , 1990). Η σεξουαλική συμπεριφορά του ανθρώπου αποτελεί τη λεκτική και μη λεκτική έκφραση της σεξουαλικότητάς του και υ

Οι υποθήκες του χρόνου

Εικόνα
Οι υποθήκες του χρόνου, είναι οι αναλλοίωτες μορφές του χθες,  τα φαντάσματα του οικογενειακού παρελθόντος που φθάνουν και  κατακλύζουν το σήμερα απρόσκλητα μέσα στην θολούρα ενός πρωινού.  Εμφανίζονται σε  κάθε κρίση, με λόγια από συγγενικές φωνές που είναι    θαμμένες κάτω από το στήθος, κάτω από το δέρμα της ψυχής.    Οι υποθήκες του χρόνου, είναι το κρυφό χιλιομετρικό περιεχόμενο των  εκβιασμών, των εξαναγκασμών στην πορεία μέχρι την ενηλικίωση που  ξεχνάμε, ότι είναι πάντα εδώ. Λειτουργούν υπόγεια επηρεάζοντας  το νόημα και τις αποφάσεις των καινούργιων δεδομένων της ζωής μας.    Οι υποθήκες του χρόνου χαραγμένες στα τρίσβαθα της ψυχής, αόρατες  καθορίζουν τις υποχρεώσεις του σήμερα, κουβαλώντας την ανεξέλεγκτη    οριοθέτηση των συναισθημάτων μας. Μαζί τους περνάμε τις λεωφόρους της  ενηλικιότητας με τον φόβο της παιδικής ηλικίας να κυλάει στις φλέβες  όπως παλιά.

Πειθαρχία και Κανόνες στην Κοινωνική Θεωρία : Θεωρητικές Προσεγγίσεις

Εικόνα
Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, που έχουν καθιερωθεί στη σχετική βιβλιογραφία ως προς τον τρόπο ανάλυσης και ερμηνείας εκπαιδευτικών ζητημάτων και κυρίως θεμάτων, που αφορούν και συνδέονται με την πειθαρχία και τους κανόνες. Στη συνέχεια, θα προκρίνουμε τη θεωρητική προσέγγιση που βοηθάει, κατά τη γνώμη μας, να κατανοούμε πληρέστερα τα ζητήματα, που συνδέονται με τις βασικές κοινωνικές λειτουργίες της εκπαίδευσης, όπως αυτές εκδηλώνονται για την επιβολή της «τάξης» στο σχολείο. Α) Δομολειτουργικές Προσεγγίσεις   Ο δομολειτουργισμός ως κοινωνιολογική θεωρία έχει τις ρίζες του στα έργα των Comte, Spencer και Durkheim. Οι έννοιες κλειδιά του δομολειτουργισμού είναι : σύστημα, ισορροπία, αλληλεξάρτηση, συναίνεση, συνοχή, «ανομία», λειτουργίες, κοινωνικός ρόλος και κοινωνική θέση. Πιο συγκεκριμένα, οι θεωρητικοί του δομολειτουργισμού εστιάζουν την προσοχή τους στο κοινωνικό σύστημα ως σύνολο και επικεντρώνοντα