Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIASocial Media ή Social Network

Σύμφωνα με τον Andrea Kaplan και Michael Haenlein ορίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ένα γκρουπ με βάση Διαδικτυακές εφαρμογές που αξιοποιούν τα ιδεολογικά και τεχνολογικά θεμέλια του Web 2.0 (δηλαδή του Internet που χρησιμοποιούμε), και που επιτρέπουν την ανταλλαγή ιδιοχρησιμοποιούμενων δεδομένων. Ως επί το πλείστον, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται μέσω κινητών τηλεφώνων και μέσω διαδικτυακών βάσεων και δημιουργούν διαδραστικές πλατφόρμες μέσω των οποίων οι επισκέπτες – χρήστες και οι ομάδες χρηστών μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες, να συζητήσουν, να δημιουργήσουν, να μοιραστούν δημοσιεύσεις από άλλα site, blogs, forums ή άλλα social media με ως αποτέλεσμα την διαρκή ροή πληροφοριών

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του διαδικτύου, από τα μέσακαι έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990, πολλές επιχειρήσεις φοβούνταν ότι οι εργαζόμενοι θα έχαναν χρόνο σερφάροντας άσκοπα, για αυτό προσπάθησαν να ελέγξουν την πρόσβασή τους σε αυτό. Παρότι ορισμένοι εργαζόμενοι όντως σέρφαραν άσκοπα, πολλοί ανακάλυψαν τρόπους να αξιοποιήσουν τη δύναμη του Internetώστε να βελτιώσουν τη δουλειά τους, και το διαδίκτυο γρήγορα εξελίχθηκε σε πολύτιμη πηγή πληροφοριών, εξαιρετικό εργαλείο έρευνας και μέσο παρακολούθησης του ανταγωνισμού.

Η τελευταία τεχνολογική καινοτομία που εμφανίστηκε στον χώρο εργασίας είναιτα SocialMedia–Facebook, LinkedIn, Twitter, Ning, Plaxo,– τα οποία έφερανεπανάσταση στον τρόπο που επικοινωνούμε, δημιουργούμε δίκτυα καιανταλλάσσουμεπληροφορίες.

Τα Social Mediaείναι απόρροια του Web2.0, όπου ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στη δημοσίευση περιεχομένου αλλά και στη διαδραστικότητα με το δημοσιευμένο περιεχόμενο ή άλλους χρήστες. Μια εικονικήδιαδικτυακή κοινότητα, όπου μπορεί να χτιστεί ένα ατομικό δίκτυο από φίλους, συνεργάτες ή ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα.

Τα SocialMedia είναι ο συνδυασμός της τεχνολογίας, της διαδικτυακής κοινωνικοποίησης και της πληροφορίας (κείμενο, ήχος, video και φωτογραφίες). ΤαSocial Media μπορούν και εκφράζονται μέσα από διάφορες τεχνολογικές πλατφόρμες, όπως αυτές των Forum, Blog, Wikis, Message Boards, Podcasts,PictureSharing, MusicSharing, Online Gaming, κλπ. και αναπτύσσονται μαζί με την ανάπτυξη της σχέσης των χρηστών με το διαδίκτυο.

Η διαφορά με τις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας είναι αρχικά το εύρος που μπορεί να μεταδοθεί η πληροφορία και κατά δεύτερον ότι ο χρήστης είναι ο βασικός πρωταγωνιστής. Τα Social Mediaείναι ένα σύγχρονο απλοποιημένο εργαλείο επικοινωνίας.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι που προσφέρεται διαδραστικότητα στα μέλη από το κάθε δίκτυο, όπως e-mail, άμεσα μηνύματα, videoκ.ά.
Τα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

Συμμετοχή (participation): Ενθαρρύνουν τις συνεισφορές και την ανάδραση για όσους ενδιαφέρονται. Καθιστούν ασαφή τα όρια μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. Οι περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες των μέσων ενημέρωσης είναι ανοιχτές στη συμμετοχή και στην ανατροφοδότηση. Ενθαρρύνουν την ψηφοφορία, τα σχόλια, και την ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχουν σπάνια οποιαδήποτε εμπόδια στην πρόσβαση και τη χρήση τουπεριεχομένου

Συνεκτικότητα (connectedness): Τα περισσότερα είδη των κοινωνικών
μέσων μαζικής ενημέρωσης δίνουν πρωτεύοντα ρολό στη συνεκτικότητα τουςκάνοντας χρήση συνδέσεων με άλλες ιστοσελίδες , πόρους και ανθρώπους

Συνομιλία (conversation): Ενώ τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης είναι σχετικά με το broadcasting (περιεχόμενο που μεταδίδεται η διανέμεται σε ένα ευρύ κοινό), τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης είναι ορθότερο να θεωρηθούν ως ένας τρόπος
συνομιλίας μεταξύ δύοατόμων.

Κοινότητα (community): Tα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επιτρέπουν στις κοινότητες να σχηματίζονται γρήγορα και να επικοινωνούν μεταξύ τους αποτελεσματικά. Οι κοινότητες μπορούν να έχουν κοινά συμφέροντα όπως είναι τα κοινά μουσικά ακούσματα, κοινές πολιτικές ή αθλητικές πεποιθήσεις και άλλα πολλά.

Πλεονεκτήματα:

Τα Social Media έχουν συγκεντρώσει αρκετές και ουσιαστικές θετικές κριτικές, μίας και προωθούν την δημοκρατία καθώς και την παγκοσμιοποίηση αφού ακούγονται και δημοσιεύονται όλες οι γνώμες και οι απόψεις από όλες τις γωνιές της Γης.

Βασικότερο τους πλεονέκτημα είναι η συνεχής και εύκολη ανατροφοδότηση σχετικά με τη συμπεριφορά και τον βαθμό ικανοποίησης των καταναλωτών, γεγονός που διευκολύνει την έρευνα και συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχείρησης, άρα συμβάλουν και στην αύξηση του ΑΕΠ μίας χώρας.

Αναλυτικότερα, τα οφέλη τους είναι:

1. Η δυνατότητα που προσφέρεται στην επιχείρηση να απευθυνθεί σε αγορά τεράστιου μεγέθους, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

2. Οι άμεσες θέσεις εργασίας που δημιουργεί ο ίδιος ο κλάδος της πληροφορικής. Στον ευρύτερο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής απασχολούνται πάνω από 6 εκατομμύρια εξειδικευμένα στελέχη στην Ευρώπη.

3. Η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης και μετέπειτα της οικονομίας

4. Η δυνατότητα διεύρυνσης των γνώσεων και των πνευματικών οριζόντων του ατόμου αλλά και του οργανισμού

5. Η δυνατότητα άμεσης, ενημέρωσης για οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο Η χρήση online κοινωνικών δικτύων προσφέρει στους χρήστες τους πολλά οφέλη και πλεονεκτήματα. Στην περίπτωση του social networking, τα οφέλη είναι πολλά και πραγματικά. Ωστόσο, μόνο εάν οι οργανισμοί σκεφτούν δημιουργικά για το πλαίσιο χρήσης των social media θα καταφέρουν να αποκομίσουν αυτά τα οφέλη.

Μειονεκτήματα:

Στα Social Media, ασκείται αρκετή και σκληρή κριτική, όσον αναφορά την αποκλειστικότητα που τα διακρίνει από άλλα site και γενικά η εύκολη μεταφορά πληροφοριών από τον έναν πομπό στον άλλο καταλύοντας και κλονίζοντας την έννοια της εχεμύθειας και γενικά της εμπιστοσύνης της αξιόπιστης πληροφορίας, αλλά και τo προσωπικό απόρρητο του καθενός. Οι Ιστοσελίδες των Κοινωνικών Δικτύων εγκυμονούν κινδύνους, όπως είναι οι εξωτερικές εισβολές στα εταιρικά ΙΤ δίκτυα. Επιθέσεις από χάκερ ή κακόβουλα λογισμικά που ενδέχεται να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πληροφορίες και δεδομένα και πιθανώς να βλάψουν.

Τα κυριότερα μειονεκτήματα των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης είναι:

1. Κόστος χρόνου που συνεπάγεται η διαδικασία ενημέρωσης των πελατών, η δημιουργία και επεξεργασία πληροφοριών.

2. Μη αποδοχή της νέας εφαρμογής από το προσωπικό της εταιρείας λόγω έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων,

3. Μη ασφαλές περιβάλλον κατά την δημοσίευση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, και

4. Ελεύθερη δημοσίευση κριτικών από αστοιχείωτους και ανταγωνιστές. Ένα γεγονός το οποίο δεν αναφέρθηκε είναι ότι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι άκρως εθιστικά προς το κοινό. Ο εθισμός του υπαλλήλου μπορεί να έχει τα καλά του όσον αναφορά την κοινητικότητα της επιχείρησης διαδικτυακά, αλλά μπορεί κάλλιστα να επηρεάσει την απόδοση του. Συγκεκριμένα αυτό το φαινόμενο δεν οδηγεί μόνο σε αντιπαραγωγικότητα αλλά και σε απώλεια χρημάτων.

Απόσπασμα
από την διπλωματική εργασία
του
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
με τίτλο

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΟΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA

Κολάζ :http://www.medusacorsica.com/category/photo/

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αφήστε τα παιδιά σας να ζήσουν την ζωή τους.

Ο Αρχάγγελος του σκότους ήταν… της ασφαλείας

Ρατσισμός: Αίτια – Συνέπειες