Η ψυχική υγεία: Ρευστότητα και Μεταβλητότητα

Η ψυχική υγεία μπορεί να οριστεί ως ικανότητα ευχαρίστησης του ατόμου από την κοινωνική του πράξη. Μια ικανοποίηση η οποία εξαρτάται από την δυνατότητα να διαχειρίζεται την καθημερινότητα του σύμφωνα με τα πιστεύω του και σύμφωνα με τις αποφάσεις που αυτό μπορεί να πάρει .

Σε αυτό το επίπεδο η ελαστικότητα των συναισθηματικών επενδύσεων, η μεταβλητότητα των αμυντικών μηχανισμών και ο επαναπροσδιορισμός των στόχων, προσδίδει στο άτομο, όχι μόνο την δυνατότητα ορίζει την προσωπική του ανάπτυξη, αλλά και να καθορίζει καινούργιους πραγματοποιήσιμους στόχους προσδοκώντας την ικανοποίηση.

Η ικανότητα λοιπόν να δεσμευτεί σε κάτι καινούργιο εμπεριέχει την δυνατότητα να επενδύει εκ νέου σε νέες σχέσεις και ανθρώπους, μη παραμένοντας «κολλημένος» σε παλιές. Αυτή την κατάσταση θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε με τον όρο μεταβίβαση, ή μετάθεση, τον οποίον ο Φρόιντ, πρώτος όρισε  σαν ένα μηχανισμό άμυνας του εγώ.

Ο όρος έχει πολλές ερμηνείες, αλλά εμείς θα μείνουμε σε αυτόν που ορίζεται σαν «μετάθεση». Δηλαδή σαν μια ιδιότητα του ατόμου να μεταφέρει και να προβάλει αξίες, συναισθήματα, δικαιώματα, μαθησιακά κεντημένα, και συνήθειες, από ένα αισθητηριακό και κοινωνικό πεδίο σε ένα άλλο. 

Ο μηχανισμός αυτός τον βοηθάει στην αύξηση της ανθεκτικότητας του απέναντι στην δυσαρέσκεια που μπορεί να πηγάζει στην σχέση με τον άλλον και γενικά με το κοινωνικό περιβάλλον.  Συγχρόνως όμως, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, εκφράζει την δυνατότητα  επαναδιαπραγμάτευσης μαζί του.

Για τους παραπάνω λόγους χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι η ρευστότητα καθώς και  η μεταβλητότητα αποτελούν χαρακτηριστικά που διέπουν την ανάπτυξης του ατόμου έτσι ώστε να γίνει αποδεκτό ακόμα και αν εκδηλώνει μια υπερβολή στη σκέψη ή στη συμπεριφορά του.

Κερεντζής Λάμπρος

Πίνακας: Malika Demnati

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ο Σαδισμός (Έριχ Φρόμ)

Ρατσισμός: Αίτια – Συνέπειες

Η εξουσία είναι εθιστική...