Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2019

Gregory Bateson και… η πορεία για την Ψύχωση

Εικόνα
Ο Gregory Bateson στην εισαγωγή που έκανε το 1961 σε μια αυτοβιογραφική έκθεση σχιζοφρένειας του 19ου αιώναμε τίτλο "Η Αφήγηση του Πέρσεβαλ", σε μια έκθεση για την Ψύχωσή ενός Ασθενούς,  γράφει τα εξής: 
«Θα έλεγε κανείς πως όταν ο ασθενής έχει μπει στο στάδιο της ψύχωσης, έχει να διανύσει κάποια πορεία. Έχει κατά κάποιο τρόπο ξεκινήσει για ένα εξερευνητικό ταξίδι που θα ολοκληρωθεί μόνο με την επιστροφή του στο φυσιολογικό κόσμο, στον οποίο έρχεται πια έχοντας διαφορετικές αντιλήψεις από τους άλλους κατοίκους του, που δεν ξεκίνησαν ποτέ για ένα τέτοιο ταξίδι. 
Εφόσον αρχίσει, το σχιζοφρενικό επεισόδιο φαίνεται πως έχει μία συγκεκριμένη πορεία, όπως έχει και μία ιεροτελεστία μύησης – θάνατο και αναγέννηση – στην οποία ο αρχάριος μπορεί να έχει φτάσει σπρωγμένος από την οικογενειακή του ζωή ή από τυχαίες περιστάσεις, αλλά η οποία στη συνέχεια προσδιορίζεται κατά πολύ από μία ενδογενή διαδικασία. 
Σύμφωνα με αυτά, η αυθόρμητη αποκατάσταση δεν αποτελεί πρόβλημα. Αντίθετα, είναι η …

Τα ΜΜΕ… και ο χρήστης

Εικόνα
…Τα ΜΜΕ εκπονούν το προφίλ του χρήστη (ναρκωτικών) ως ιδιαίτερης προσωπικότητας, μιλάνε για αίτια, για ευπαθής ομάδες κ.λπ. και ορίζουν το ερμηνευτικό πλαίσιο με ένα συντηρητικό, ηθικοπλαστικό, κανονιστικό λόγο, ο οποίος αναπαράγει κυρίαρχους λόγους όχι μόνο για τους χρήστες αλλά γενικότερα για την ομαλότητα και την παρέκκλιση. 
Δηλαδή αναπαράγει ορισμούς, ερμηνείες, αντιλήψεις που επιβάλλονται στο κοινό ασυνείδητα και μέσα από την επανάληψή τους, διαβρώνουν τον καθημερινό λόγο με την μορφή της κοινής λογικής του κοινού νου. Με δύο λόγια τα ΜΜΕ δεν κατασκευάζουν πρωταρχικά κυρίαρχους λόγους αλλά δεν τους υπονομεύουν, δεν τους αμφισβητούν τους αναπαράγουν…
Απόσπασμα από το άρθρο της  Αφροδίτης Κουκουτσάκη με τίτλο: "Η εικόνα των ναρκωτικών μέσα από την ποινική τους διαχείριση"
πηγήΤετράδια Ψυχιατρικής 2016

Η Γυναίκα στην αφάνεια

Εικόνα
Στη σημερινή επιχειρηματική πραγματικότητα, τα όρια μεταξύ εργασίας και προσωπικήςζωήςγίνονταιόλοκαιπιοδυσδιάκριτα,δημιουργώντας προβλήματασυγκρούσεωνμεταξύτωνρόλωνπουεπηρεάζουντους εργαζόμενους.
 Οι εταιρείες και γενικότερα έχουν αρχίσει να κατανοούν όλο καικαλύτεραταπροβλήματα πουπροκύπτουναπότιςσυγκρούσειςαυτές, καθώς μεταξύ άλλων επηρεάζουν αρνητικά την εργασιακή ικανοποίηση.
Τα προβλήματαπουπροκύπτουναπότηνπροστριβήτων αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων μεταξύ τωνρόλων, θεωρείταιότι είναι σοβαρότερα για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες.,καθώςορόλος που διαδραματίζουνοιγυναίκεςστηνοικογενειακήτουςζωήείναιθεμελιώδης.
Για παράδειγμα, οι γυναίκες αρκετά συχνά αναγκάζονται να ακολουθήσουν διαφορετικάμονοπάτιακαριέραςγιατίείναιυποχρεωμένεςνα προσαρμόζουντηνκαριέρατουςσεαυτή των συντρόφωντους.
Τέλος υπάρχουνπολύλίγεςμελέτεςγύρωαπόταμονοπάτιακαριέραςπου ενσωματώνουντιςιδιαίτερεςπτυχέςτηςζωήςτωνγυναικών,ανκαιτο πρόβλημααυτόέχειαρκετάμεγάλεςδιαστάσεις.Τοσημαντικότεροόμως είναιότιηκληρονομιάτ…