Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2019

Η ψυχική υγεία: Ρευστότητα και Μεταβλητότητα

Εικόνα
Η ψυχική υγεία μπορεί να οριστεί ως ικανότητα ευχαρίστησης του ατόμου από την κοινωνική του πράξη. Μια ικανοποίηση η οποία εξαρτάται από την δυνατότητα να διαχειρίζεται την καθημερινότητα του σύμφωνα με τα πιστεύω του και σύμφωνα με τις αποφάσεις που αυτό μπορεί να πάρει .
Σε αυτό το επίπεδο η ελαστικότητα των συναισθηματικών επενδύσεων, η μεταβλητότητα των αμυντικών μηχανισμών και ο επαναπροσδιορισμός των στόχων, προσδίδει στο άτομο, όχι μόνο την δυνατότητα ορίζει την προσωπική του ανάπτυξη, αλλά και να καθορίζει καινούργιους πραγματοποιήσιμους στόχους προσδοκώντας την ικανοποίηση.
Η ικανότητα λοιπόν να δεσμευτεί σε κάτι καινούργιο εμπεριέχει την δυνατότητα να επενδύει εκ νέου σε νέες σχέσεις και ανθρώπους, μη παραμένοντας «κολλημένος» σε παλιές. Αυτή την κατάσταση θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε με τον όρο μεταβίβαση, ή μετάθεση, τον οποίον ο Φρόιντ, πρώτος όρισε σαν ένα μηχανισμό άμυνας του εγώ.
Ο όρος έχει πολλές ερμηνείες, αλλά εμείς θα μείνουμε σε αυτόν που ορίζεται σαν «μετ…

Το κοινό νόημα

Εικόνα
Όσο κανείς κοινοποιεί την εμπειρία του,  τόσο μεγαλώνει η συμμετοχή του  στην κατασκευή του κοινού νοήματος   με τον άλλον.Κερεντζής Λάμπρος
Πίνακας:ANTON SEMENOV.-