“Η αυθεντικότητα”Με τον όρο “αυθεντικότητα” εννοούμε την ανάγκη της ανθρώπινης συνείδησης να πραγματοποιήσει και να καταστήσει αναγνωρίσιμα τα ιδιαίτερα στοιχεία της ταυτότητας της.
Πρόκειται για έννοια που υπερβαίνει την αυτονομία, διότι δεν στηρίζεται μόνο στην ελεύθερη αποδοχή των κανόνων βάσει των οποίων το σύστημα αναλαμβάνει την επιβίωσή του. Προϋποθέτει την ύπαρξη μιας εσώτατης, προσωπικής ψυχικής κατάστασης, η υλοποίησης της οποίας εξαρτάται:
είτε από την οντολογική δυνατότητα του ανθρώπου να ερωτά τον εαυτό του ( ποιο είναι το είναι του ερωτώντος), σύμφωνα με την χαιντεγκεριανή ανάλυση,
είτε από την ικανότητα του ερωτώντος να συγκροτεί την ταυτότητα του σε διυποκειμενική κατάσταση.
Σύμφωνα με την πρώτη ερμηνεία, η αυθεντικότητα νοείται ως μια εν δυνάμει ελευθερία του όντος να επιλέγει την αυθεντικότητα του, δηλαδή να είναι ειλικρινές ως προς τον εαυτό του ή, άλλως ν΄ ανήκει στον εαυτό του.
Κατά την αλληλοδραστική, ερμηνεία, όπως ισχυρίζονται οι σύγχρονοι στοχαστές1 η αυθεντικότητα συνδέεται με την έννοια της ταυτότητας.
Αφού η ταυτότητα συγκροτείται σε σχέση με τον άλλον, η αυθεντικότητα του Εγώ, η αλήθεια του σε σχέση με τον εαυτό του, θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζεται από τον άλλον.
Σε κάθε περίπτωση εκείνο που ενδιαφέρει εν προκειμένω δεν είναι η ανάλυση της έννοιας της αυθεντικότητας, αλλά η επισήμανση του γεγονότος ότι - όπως τουλάχιστον αποδεικνύει η επιμονή της φιλοσοφίας να την κατανοήσει - το βιοσυνειδησιακό άτομο δεν αρκείται στην κατάκτηση της αυτονομίας του. Έχει χρεία να ζει εν αλήθεια, σύμφωνα με τους δικούς του όρους, πέραν εκείνων που του θέτουν τα κοινωνικό-οργανωσιακά συστήματα.
Ούτε το είδος της αλήθεια απασχολεί αυτή την πραγματεία.
Εκείνο επί του οποίου επιθυμεί να ελκύσει την προσοχή του αναγνώστη είναι ότι το ανθρώπινο ον διαθέτει κάτι που δεν εισέρχεται στην προβληματική κανενός κοινωνικό-οργανωσιακού συστήματος ακόμα και αν λειτουργεί με όρους αυτοαναφοράς επικεντρωμένους σε ηθικές αρχές πέραν της ωφελιμότητας.
Κι αυτό σχετίζεται με το ηθικό προαπαιτούμενο της προσωπικής αλήθειας και της αποδοχής αυτής της αλήθεια από τον άλλον.

Απόσπασμα από το βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
με τίτλο:
ΥΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

Περιγραφή και σχεδίαση κοινωνικών οργανώσεων

1C Taylor Source of the Slf 1989
A. Ferrera “Authenticity and the Project of Modernity”

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αφήστε τα παιδιά σας να ζήσουν την ζωή τους.

Ο Αρχάγγελος του σκότους ήταν… της ασφαλείας

Ρατσισμός: Αίτια – Συνέπειες