Η επικοινωνιακή μάθηση

Η κατανόηση στην επικοινωνιακή μάθηση απαιτεί να αξιολογήσουμε τα νοήματα πίσω από τις λέξεις, την συνοχή, την αλήθεια και την καταλληλότητα των στοιχείων που συνιστούν την επικοινωνία, την ειλικρίνεια και τα προσόντα του ομιλούντος αλλά και την αυθεντικότητα στην έκφραση των συναισθημάτων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε κριτικά στοχαστικοί σχετικά με τις παραδοχές του ατόμου που επικοινωνεί μαζί μας [...] 

Στην επικοινωνιακή μάθηση καθορίζουμε την αιτιολόγηση των προβληματικών πεποιθήσεων ή κατανοήσεων διαμέσου του ορθολογικού διαλόγου έτσι ώστε να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή κρίση. 

Οι εναλλακτικές διεργασίες, πέρα από τον ορθολογικό διάλογο, για την αιτιολόγηση των πεποιθήσεων είναι η επίκληση στην παράδοση, την αυθεντία ή την ισχύ.

 Jack Mezirow
 

πίνακας: Equipo Crónica, A Maïakovski, 1976 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αφήστε τα παιδιά σας να ζήσουν την ζωή τους.

Ο Αρχάγγελος του σκότους ήταν… της ασφαλείας

Ρατσισμός: Αίτια – Συνέπειες