Η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας
Η θρησκευτική ελευθερία είναι προέκταση της προσωπικής ελευθερίας και επίσης μια ειδικότερη μορφή της πνευματικής ελευθερίας. 

Με αυτήν εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και γενικά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

 Η συνταγματική κατοχύρωσή της υποδηλώνει την παροχή εγγυήσεων προς τους πολίτες για την ανεμπόδιστη διαμόρφωση των θρησκευτικών, αντιθρησκευτικών ή άθρησκων πεποιθήσεών τους, ενεργώντας ό,τι ανταποκρίνεται σ' αυτές και παραλείποντας ό,τι αυτές απαγορεύουν, με την επιφύλαξη της τήρησης των νόμων. 

Το εν λόγω δικαίωμα παρέχει διπλή αξίωση, αφενός της αποχής του κράτους από κάθε ενέργεια που θαπαρεμπόδιζε την υλοποίησή του και αφετέρου τη λήψη κάθε πρόσφορου μέσου για τηναδιατάρακτη άσκησή του.

Στην ιστορία, ειδικότερα στην εκκλησιαστική, ανήκει η κριτική παρουσίαση των δογμάτων των διαφόρων θρησκειών. 
Ανεξάρτητα όμως από την ορθότητα των διαφόρων θρησκευτικών πεποιθήσεων και των μέσων με τα οποία εκδηλώνονται, ο άνθρωπος- πολίτης έχει το δικαίωμα, να πιστεύει ό,τι αφορά το Θείο, θετικό ή αρνητικό και να διαμορφώνει σύμφωνα μ' αυτό τις εκδηλώσεις της λατρείας του.

Η θρησκευτική ελευθερία διακρίνεται εννοιολογικά από την ανεξιθρησκεία.


Ανεξιθρησκεία, είναι η ανοχή, η αδιαφορία του κράτους για τις θρησκείες που πρεσβεύουν οι πολίτες του.

 Η ανεξιθρησκεία δημιουργεί απλώς πραγματική δυνατότητα αδιατάρακτης λατρείας, σύμφωνα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του καθενός. 

Η θρησκευτική ελευθερία έχει ευρύτερο και θετικότερο περιεχόμενο. Ανάγεται στην εσωτερική κυρίως διάθεση των ανθρώπων και συνίσταται στην ελεύθερη διαμόρφωση και εκδήλωση της θρησκευτικής τους συνείδησης, με την εγγύηση του κράτους.

Από την διπλωματική εργασία
 με τίτλο

Μουσουλμάνοι/ες μετανάστες/τριες στην Αθήνα:
Ισλαμοφοβία - Κοινωνικός Αποκλεισμός - Ένταξη

των
Κανονίδου Πολυξένη
Κυρέζη Αθανασία
Σορώτου Φλώρα

πινακας:Christopher Ulrich

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ο Σαδισμός (Έριχ Φρόμ)

Ρατσισμός: Αίτια – Συνέπειες

Η εξουσία είναι εθιστική...