Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης 1
Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης ασχολείται με τον τρόπο που τα άτομα είναι δυνατό να ενδυναμωθούν έτσι ώστε να μάθουν να αποδεσμεύουν τους εαυτούς τους από τους άκριτους τρόπους σκέψης που εμποδίζουν την αποτελεσματική κρίση και τη δράση. 

Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, οραματίζεται μια ιδανική κοινωνία που αποτελείται από κοινότητες μορφωμένων ατόμων που εμπλέκονται σε μια συνεχή συνεργατική διερεύνηση για την αναζήτηση της αλήθειας ή την άφιξη στην καλύτερη δυνατή κρίση για εναλλακτικές θέσεις και πεποιθήσεις. 

Μια τέτοια κοινωνία είναι δομημένη με ενσυναισθητική αλληλεγγύη, είναι δεσμευμένη στην κοινωνική και πολιτική πρακτική της συμμετοχικής δημοκρατίας, που ενημερώνεται από τον κριτικό στοχασμό, και οδηγεί στη συλλογική στοχαστική δράση, όταν είναι απαραίτητο, για να διασφαλίσει ότι τα κοινωνικά συστήματα και οι τοπικοί θεσμοί και οργανισμού καθώς και οι πρακτικές τους ανταποκρίνονται στις ανθρώπινες ανάγκες αυτών που υπηρετούν»

Mezirow, 1998
πίνακας:

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αφήστε τα παιδιά σας να ζήσουν την ζωή τους.

Ο Αρχάγγελος του σκότους ήταν… της ασφαλείας

Ρατσισμός: Αίτια – Συνέπειες