Η βία 2στην εργασία

Οι Στατιστικές
Η βία, ο εκφοβισμός και η παρενόχληση γίνονται όλο και περισσότερο κοινά χαρακτηριστικά των χώρων εργασίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). Ωστόσο, η αντίδραση από πλευράς οργανισμών και εθνικών κυβερνήσεων δεν φαίνεται εν γένει να είναι η δέουσα.
[05/02/2006]

Η βία και η παρενόχληση από τρίτους επηρεάζουν ποσοστό μεταξύ 5% και 20% των ευρωπαίων εργαζομένων, ανάλογα με τη χώρα, τον τομέα και την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία. Η έκθεση «Βία και παρενόχληση στον χώρο εργασίας: ευρωπαϊκή εικόνα» περιλαμβάνει διεθνή στατιστικά στοιχεία που συγκέντρωσε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κινδύνων του EU-OSHA. Η πρόσφατη έρευνα ESENER του Παρατηρητηρίου σε χώρους εργασίας σε όλη την Ευρώπη δείχνει ότι το 40% των διευθυντικών στελεχών στην Ευρώπη επηρεάζονται από τη βία και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας, αλλά μόνο το 25% περίπου έχουν θεσπίσει διαδικασίες για την αντιμετώπισή της, σε πολλές δε χώρες της ΕΕ το ποσοστό αυτό δεν είναι πάνω από 10%. Το πρόβλημα είναι ακόμη οξύτερο στον τομέα της υγείας, των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και στην εκπαίδευση, με ποσοστό άνω του 50% των διευθυντικών στελεχών να το χαρακτηρίζουν ως πρόβλημα υγείας και ασφάλειας.
«Τόσο η βία όσο και η παρενόχληση αποτελούν σοβαρές αλλά μη επαρκώς προβεβλημένες απειλές για την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων στην Ευρώπη», αναφέρει ο Jukka Takala, διευθυντής του Οργανισμού. «Η βία, οι λεκτικές επιθέσεις ή οι απειλές που βιώνουν οι υπάλληλοι από πελάτες ή ασθενείς αποτελούν κρίσιμα ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Οι ψυχολογικές συνέπειες μάλιστα είναι ενίοτε πιο επικίνδυνες από τα σωματικά τραύματα. Η παρενόχληση στον χώρο εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, σε μακρά αναρρωτική άδεια, ή ακόμη και σε αυτοκτονία. Οι οικονομικές επιπτώσεις συνίστανται σε μειωμένη παραγωγικότητα, μεγαλύτερη απουσία λόγω ασθενείας, αυξημένη εναλλαγή προσωπικού και πρόωρη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας συχνά σε νεαρή ηλικία.»
Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθεί η βία στο χώρο εργασίας να μην αναγνωρίζεται επαρκώς, ενώ λίγες είναι οι ειδικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για αντιμετώπιση του θέματος. Σε εθνικό επίπεδο και μεταξύ μεμονωμένων οργανισμών είναι αναγκαία η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η θέσπιση πολιτικών και διαδικασιών για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.
Ο EU-OSHA συγκέντρωσε υπευθύνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές και εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων σε ένα διήμερο σεμινάριο για να συζητήσουν τις προκλήσεις της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της βίας στον χώρο εργασίας και να καθορίσουν καινούργιους και συγκεκριμένους τρόπους προστασίας της υγείας και ευεξίας των εργαζομένων, προσαρμοσμένους στις ειδικές ανάγκες των διαφόρων χωρών και οργανισμών.

πηγή:


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αφήστε τα παιδιά σας να ζήσουν την ζωή τους.

Ο Αρχάγγελος του σκότους ήταν… της ασφαλείας

Ρατσισμός: Αίτια – Συνέπειες