Μια νέα ανοιχτή ψυχοθεραπευτική ομάδα ξεκινάει στις 12/11/14.

 

Ανοιχτή Ψυχοθεραπευτική Ομάδα

.............
 (Μπορείτε να τηλεφωνείτε για συνέντευξη συμμετοχής)Η Ομαδική θεραπεία αποτέλεσε τον δεύτερο πόλο πειραματισμού στην ιστορία της ψυχοθεραπείας μετά την ατομική. Η οικογενειακή θεραπεία, και η θεραπεία του ζευγαριού, έπονται της ατομικής και της ομαδικής θεραπείας. Το ξεκίνημα της χρονολογείται στις αρχές του αιώνα και προτείνει τη συμμετοχή του ατόμου σε μια ομάδα, όπου η προσέγγιση των προβλημάτων έχει χαρακτήρα ομαδικό.

Μέσα σ' αυτή το άτομο καλείται να “ αντιμετωπίσει” τους άλλους και τον εαυτό του σε ένα χώρο και χρόνο ορισμένο, επιτρέποντας του, στο πέρασμα του χρόνου, να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με τα άλλα μέλη, δηλαδή την μορφή σχέσεων που δημιουργεί στην θεραπευτική ομάδα, με στόχο την συνειδητοποίηση του τρόπου λειτουργίας του στις κοινωνικές ομάδες που συμμετέχει στην ζωή, όπως οικογένεια, εργασία, παρέα.

Η εργασία βασίζεται στην “ανταλλαγή” μέσα στην ομάδα ανάμεσα στα μέλη της και ανάμεσα στα μέλη και τους εμψυχωτές. Το βίωμα του κάθε μέλους επικοινωνείτε με τα άλλα μέλη προσφέροντάς του την δυνατότητα να αντιληφθεί, να σεβαστεί, να ακούσει και να ακουστεί, να εμπιστευτεί και να συμμετάσχει στο βίωμα του άλλου, το οποίο μπορεί να είναι και ένα δικό του βίωμα, ακόμα και αν θεωρούμε ότι η πορεία του καθένα στην ζωή είναι ένας μοναδικός δρόμος.

Στην ουσία αυτοί οι δρόμοι ζωής συναντιούνται και χάνονται διατηρώντας την μοναδικότητα τους αλλά και την ομοιομορφία τους . Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα είδος “ καθρέφτη” ο οποίος βοηθάει στην συνειδητοποίηση, δίνοντας την δυνατότητα στο κάθε μέλος της ομάδας να “δεί” τις καταστάσεις που τον αφορούν, από ένα άλλο πρίσμα, και μια άλλη οπτική γωνία, διαφορετική αυτή που είχε μέχρι σήμερα.

Η Θεραπευτική ομάδα είναι μια μικρή κοινωνία μέσα στην οποία το κάθε μέλος πρέπει να “κάνει” την θέση του. Η διαφορετικότητα των χαρακτήρων και τα διαφορετικά βίωμα, δημιουργούν καινούργιες καταστάσεις οι οποίες μοιάζουν με αυτές που συναντάμε στην καθημερινότητα, αλλά που μέσα στην ομάδα δίνεται η ευκαιρία στο άτομο να τις αναλύσει καλύτερα και να προσπαθήσει να τις επιλύσει με άλλο τρόπο, υποβοηθούμενο από την παρουσία των άλλων.

Η θεραπευτική ομάδα στοχεύει στη διάψευση των αισθημάτων μοναδικότητας του προβλήματος. Στην αποφυγή της αίσθησης ότι μόνο εγώ έχω πρόβλημα, η οποία μπορεί να αποτελέσει για το άτομο ένα παράγοντα απομόνωσης και απελπισίας.

Η θεραπευτική ομάδα βοηθάει το άτομο να ξαναζήσει συγκρούσεις του παρελθόντος επανορθωτικά και να αντιληφθεί τον μέχρι τώρα τρόπο συμπεριφοράς του, ο οποίος υπονόμευε τις κοινωνικές του σχέσεις..

Άρα
Η Θεραπευτική ομάδα είναι ένας χώρος ανάλυσης, κατανόησης και γνώσης γύρω από τον εαυτό.

Ο Κύκλος των συναντήσεων μια φορά την εβδομάδα


Τιμή συμμετοχής 60 ευρώ το μήνα/ 15 ευρώ την συνεδρία


Τόπος συναντήσεων: Όθωνος 4 Μαρούσι (πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ)


Η ομάδα θα αποτελείται από περιορισμένο αριθμό μελών

Συνάντηση γνωριμίας: τετάρτη 12/11/14. ώρα 6-8 μ.μ.τηλ. για συνέντευξη συμμετοχής  6937165876 
συνέντευξη συμμετοχής είναι χωρις οικονομική επιβάρυνση)

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αφήστε τα παιδιά σας να ζήσουν την ζωή τους.

Ο Αρχάγγελος του σκότους ήταν… της ασφαλείας

Ρατσισμός: Αίτια – Συνέπειες