Διαφήμιση Και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας


Η Διαφήμιση

 Ορισμός

Διαφήμιση είναι η διαδικασία γνωστοποίησης και επηρεασμού του καταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία επί πληρωμή. Η διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιεί άλλοτε συγκινησιακά χαρακτηριστικά (επίκληση στο συναίσθημα) που συνδέουν τον χρήστη με την αγορά ή την χρήση του προϊόντος και άλλοτε λογικά χαρακτηριστικά (επίκληση στη λογική) όπως τεχνικά χαρακτηριστικά
και πλεονεκτήματα του προϊόντος σε σχέση με τα ανταγωνιστικά.

Κάθε διαφήμιση έχει διαφορετικό σκοπό ως προς τα αποτελέσματα που επιθυμεί να επιτύχει. Έτσι ένα διαφημιστικό μήνυμα μπορεί να έχει σκοπό:
• Να γνωστοποιήσει την ύπαρξη ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας
• Να υπενθυμίσει την ύπαρξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας
• Να διαφημίσει την εταιρία που το κατασκευάζει
• Να επηρεάσει το καταναλωτικό κοινό υπέρ του προϊόντος ή της υπηρεσίας
(Wikipedia, 2009)

Σύμφωνα με τον Ζώτο, «Το περιεχόμενο του ορισμού της διαφήμισης διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο προσέγγισής της. Σε γενικές γραμμές θεωρείται ως μια επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οποία, όμως, υπάρχουν αρκετά εμπλεκόμενα μέλη. Τα μέλη αυτά είναι ,καταρχήν, ο ίδιος ο διαφημιζόμενος και η διαφημιστική εταιρεία και εν συνεχεία οι επιχειρήσεις των μέσων μαζικής επικοινωνίας και οι
καταναλωτές. Επίσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί: θεσμό, σύγχρονη μορφή τέχνης και πολιτιστικό-κοινωνικό φαινόμενο» (2000: 21)

. Η Σημασία της Διαφήμισης

Ένα χαρακτηριστικό της εποχής μας, είναι η αξιοσημείωτη «εισβολή» της διαφήμισης στην καθημερινή ζωή. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς, ότι η διαφήμιση είναι ο πλέον καταλυτικός – από άποψη επιδράσεων- θεσμός κοινωνικοποίησης: συγκροτεί το περιεχόμενο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, παρουσιάζεται να παίζει ένα ρόλο-κλειδί στην «κατασκευή» της ταυτότητας του
φύλλου, επιδρά στη σχέση γονιών –παιδιών υπό την έννοια ότι διαμεσολαβεί και δημιουργεί ανάγκες.

 Επίσης η διαφήμιση ελέγχει μερικές από τις πιο σημαντικές πολιτισμικές παραδόσεις, όπως είναι ο αθλητισμός και η λαϊκή μουσική. Σε υλιστικό, συγκεκριμένο και ιστορικό επίπεδο, η διαφήμιση αποτελεί μέρος ενός ειδικού ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση των αγαθών στην αγορά. Καθιερώθηκε έτσι στη σύγχρονη κοινωνία ως λόγος διαμέσου και ως προς τα αντικείμενα.
Ειδικότερα αυτή η διαλεκτική σχέση αφορά σε μια συγκεκριμένη και φαινομενικά οικουμενική σχέση : στη σχέση μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων. (Τζάλυ, 1997)

 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

 Ορισμός και η σημασία τους

Ως Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε) , εννοούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα με τα οποία μπορεί να ενημερωθεί για παρελθόντα και τρέχοντα συμβάντα ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Τα ΜΜΕ χωρίζονται σε :
• Ασύγχρονα μέσα : Όπως είναι ο τύπος και το διαδίκτυο, καθώς η πληροφορία τους μεταδίδεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για κάθε διακριτό χρήστη.
• Σύγχρονα μέσα: Όπως είναι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, καθώς όλοι οι χρήστες λαμβάνουν την πληροφορία συγχρόνως. (Wikipedia, 2009)

¨Αυτό που διηγούμαστε συνέβη πραγματικά. Τίποτα δε συνέβη όπως το διηγούμαστε¨ . Τα εύστοχα αυτά λόγια του Γκαίτε αφορούν ιδιαίτερα το ρόλο των Μ.Μ.Ε. ως διαμεσολαβητών μεταξύ της πραγματικότητας και του ατόμου.

Προβάλλοντας ή αποσιωπώντας τι συμβαίνει γύρω μας, τα Μ.Μ.Ε. αποτελούν μηχανισμούς αναπαράστασης και παρουσίασης της πραγματικότητας στο άτομο (Λυριντζής, 1989). Επιδρούν στο επίπεδο των αξιών, πεποιθήσεων και ιδεών των ανθρώπων, διαμορφώνουν τις γνώσεις και τις στάσεις για μια μεγάλη γκάμα θεμάτων (π.χ. κοινωνία, πολιτική, τέχνη, οικονομία, διασκέδαση, ελεύθερος χρόνος κλπ.).

Αποτελούν μηχανισμούς κοινωνικοποίησης και μετάδοσης γνώσεων και αξιών, αντίστοιχους με το σχολείο, την εκκλησία και την οικογένεια. Δεν αμφισβητείται από κανέναν ερευνητή και μελετητή ο σημαντικός ρόλος των Μ.Μ.Ε. στη διαμόρφωση της κοινωνικής μας ζωής καθώς:

􀂾 Είναι κανάλια πληροφόρησης

􀂾 Παρέχουν εκ-παιδευτικό υλικό

􀂾 Καλύπτουν και αναδιοργανώνουν την κουλτούρα

􀂾 Αποτελούν δυνατότητες κάλυψης του ελεύθερου χρόνου
(Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 1998)

Τα Μ.Μ.Ε. παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της μαζικής κουλτούρας της εποχής μας. Οι πολιτιστικές ταυτότητες των κοινωνικών ομάδων και τάξεων επανακαθορίστηκαν από τη μαζική παραγωγή και κατανάλωση τόσο των υλικών όσο και των πολιτιστικών προϊόντων. Οι αλλαγές στην κουλτούρα οφείλονται στην αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Αρχικά η φωτογραφία, αργότερα ο
κινηματογράφος και τέλος η τηλεόραση και βίντεο, δημιούργησαν και καθόρισαν μια άλλη γλώσσα: τη γλώσσα της εικόνας που έχει δικές της συμβάσεις, σύμβολα και κώδικες

• Τα Μ.Μ.Ε. - συγκεκριμένα οι τεχνικές μετάδοσης του μηνύματος - δεν είναι ουδέτερα όπως δεν είναι ουδέτερα και τα μηνύματα γιατί δεν υπάρχει μήνυμα χωρίς κώδικα και οι κώδικες είναι ποικίλοι και εξελίσσονται γρήγορα. Το Μέσο δεν ταυτίζεται με το μήνυμα - όπως ήθελε ο McLuhan- , αλλά το
προσδιορίζει (Βρύζας, 1990). Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε Μέσο έχει τις δικές του δυνατότητες, θέτει τους δικούς του περιορισμούς στη χρήση του, αποτελεί έναν ιδιαίτερο τρόπο να βλέπουμε τα πράγματα. Έτσι το ίδιο περιεχόμενο μεταδιδόμενο με διαφορετικά Μέσα αποκτά στην κάθε περίπτωση διαφορετική διάσταση και έχει διαφορετικές επιπτώσεις. Το προφορικό μήνυμα διαφέρει από το γραπτό, η έντυπη σελίδα δεν είναι το ίδιο πράγμα με την εικόνα, το βιβλίο δε λέει τα ίδια πράγματα με την τηλεόραση κλπ. Έτσι η τεχνική ιδιαιτερότητα του κάθε Μέσου επηρεάζει τον τρόπο αντίληψης και τον τρόπο σκέψης . (Virtualschool, 2009)

Πηγή:
 από την
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
της
Μαρίας Κονταξάκη
με τίτλο:
Η Γυναίκα ως εργαλείο των διαφημιστικών εταιρειών στην Ελλάδα.
Πώς επηρεάζεται το γυναικείο καταναλωτικό κοινό.


φωτο:400 × 546 - au-secours-jai-un-blog.com

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ο Σαδισμός (Έριχ Φρόμ)

Ρατσισμός: Αίτια – Συνέπειες

Η εξουσία είναι εθιστική...