Παιδική σεξουαλική κακοποίηση 5
Σεξουαλικότητα 9

Εργασία της
Πρεκατέ Βικτωρία
Εκπαιδευτικός,Mphil
Εκπαιδευόμενη ψυχολόγος
Ελληνική Εταιρία Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης


Τα δεδομένα

Το φαινόμενο της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης συμβαίνει σε πολύ
μεγαλύτερη κλίμακα από όσο γνωρίζουμε όμως καλύπτεται από έντονη μυστικότητα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Βρετανικού Οργανισμού Stopitnow για την πρόληψη
της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης τα ¾ των παιδιών που κακοποιούνται
σεξουαλικά δε θα μιλήσουν σε κανένα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας για
αυτήν. Aκόμη από όσα παιδιά μιλήσουν, ελάχιστα θα φθάσουν να απασχολήσουν τις
αστυνομικές αρχές, τις κοινωνικές υπηρεσίες ή τους επαγγελματίες υγείας. Παιδική
κακοποίηση υπήρχε κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά μόνο
πρόσφατα, οι άνθρωποι άρχισαν να σκέφτονται διαφορετικά γι’ αυτό το θέμα, να
δημιουργούν νομικούς ορισμούς για την κακοποίηση, να ορίζουν κυβερνητικούς
φορείς οι οποίοι έχουν τη δύναμη να απομακρύνουν παιδιά από τα σπίτια τους,
καθώς και να διεξάγουν χιλιάδες ερευνητικές μελέτες επάνω στο θέμα.
Σύμφωνα με την Τρίτη Εθνική Στατιστική για την παιδική Κακοποίηση και
Παραμέληση, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών
των ΗΠΑ το 1996, περίπου το 1/4 από τα δηλωμένα στις Υπηρεσίες Πρόνοιας
περιστατικά παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, κακοποιήθηκαν από το βιολογικό
γονέα ή υποκατάστατο γονέα, ενώ το 89% των δραστών ήταν άνδρες. Επίσης στο
22% των περιστατικών ο δράστης ήταν ηλικίας κάτω των 26, γεγονός που
επισημαίνει την αναγκαιότητα για έγκαιρη αναγνώριση και παρέμβαση σε
παιδοφιλικές συμπεριφορές στην εφηβεία. Στο 59% των περιπτώσεων η αναγνώριση
της κακοποίησης έγινε από το σχολικό περιβάλλον, γεγονός που τονίζει τη σημασία
της (παντελώς απούσας στη χώρα μας) εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για την
ανίχνευση της παιδικής κακοποίησης. Άλλα χαρακτηριστικά ευρήματα στην ίδια
έρευνα δείχνουν ότι τα κορίτσια κακοποιούνται με συχνότητα 3 φορές υψηλότερη
από ότι τα αγόρια, ότι τα αγόρια είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες για συναισθηματική
παραμέληση και σοβαρή σωματική βλάβη από ότι τα κορίτσια και ότι τα παιδιά έχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο να κακοποιηθούν σεξουαλικά από τη ηλικία των 3 ετών και άνω.
Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω αριθμοί αφορούν σε περιστατικά που έχουν
ήδη καταγραφεί στις κοινωνικές υπηρεσίες. Ο πραγματικός αριθμός των
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος. Τα
περισσότερα παιδιά θύματα κακοποίησης και παραμέλησης δεν ανιχνεύονται από τις
κοινωνικές υπηρεσίες. Στη σεξουαλική κακοποίηση ειδικά, όπου δεν υπάρχουν
απαραίτητα σωματικές ενδείξεις, η μυστικότητα και η ντροπή εμποδίζει τα παιδιά
αλλά και τους ενήλικες που γνωρίζουν να ζητήσουν βοήθεια. Οι κρατικές στατιστικές
σε χώρες όπως στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία μετρούν περιστατικά που α)είχαν
παραπεμφθεί σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και β) έχουν ερευνηθεί από
κοινωνικούς λειτουργούς και γ) για τις οποίες υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι
εμπίπτουν στον νομικό ορισμό της σεξουαλικής κακοποίησης. Συνεπώς οι επίσημες
στατιστικές είναι μόνο «η κορυφή του παγόβουνου». Για παράδειγμα, η μελέτη
Children in Need, που διεξήχθη το 2000 από το Υπουργείο Υγείας της Μεγάλης
Βρετανίας δείχνει ότι τουλάχιστον διπλάσιος αριθμός παιδιών έχουν ανάγκη για
παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών για παιδική κακοποίηση και παραμέληση
από ότι παρέχεται. Και αυτό σε μία χώρα όπου η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για
την παιδική προστασία είναι περισσότερο ανεπτυγμένη από ότι σε πολλές άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες. Κι έτσι ενώ τα καταγεγραμμένα περιστατικά σεξουαλικής
κακοποίησης παιδιών στις ΗΠΑ είναι 1-2 στα 1000 παιδιά, οι περισσότεροι ερευνητές
διεθνώς συμφωνούν ότι 1 στις 4 γυναίκες και 1 στους 6 ή 7 άνδρες έχουν υποστεί
κάποια μορφή σεξουαλικής κακοποίησης μέχρι να ενηλικιωθούν.

Τι περιλαμβάνει η παιδική σεξουαλική κακοποίηση
Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση περιλαμβάνει δραστηριότητες με ή χωρίς άγγιγμα.
Με άγγιγμα:
• Το άγγιγμα των γεννητικών οργάνων του παιδιού ή των απόκρυφων σημείων
του για σεξουαλική ευχαρίστηση
• Το να υποχρεώσει κανείς ένα παιδί να αγγίξει τα γεννητικά όργανα ή
απόκρυφα σημεία ενός ενηλίκου για σεξουαλική ευχαρίστηση
• Το να τοποθετεί κανείς αντικείμενα ή μέρη σώματος (π.χ. δάχτυλα, γλώσσα,
πέος) μέσα στον κόλπο, πρωκτό ή στόμα του παιδιού για σεξουαλική
ευχαρίστηση.
Χωρίς άγγιγμα:
• Το να δείχνει κανείς πορνογραφία σε ένα παιδί
• Το να εκθέτει κανείς τα γεννητικά του όργανα σε ένα παιδί επίτηδες.
• Το να φωτογραφίζει κανείς ένα παιδί σε σεξουαλικές στάσεις
• Το να ενθαρρύνει κανείς το παιδί να παρακολουθεί ή να ακούει σεξουαλικές
πράξεις
• Η ακατάλληλη παρακολούθηση του παιδιού όταν ξεντύνεται ή χρησιμοποιεί
την τουαλέτα
Τα παραπάνω δεν περιγράφουν εξαντλητικά τους τρόπους με τους οποίους
μπορεί να κακοποιηθεί ένα παιδί. Ένα σημαντικό στοιχείο που υποδεικνύει την
κακοποιητική φύση κάποιας πράξης είναι το αν ο ενήλικας διεγείρεται σεξουαλικά
κατά την πράξη αυτή ή όχι. Κακοποίηση όμως μπορεί να υπάρξει ακόμη κι αν
απουσιάζει το στοιχείο της ενήλικης διέγερσης, π.χ. όταν ένα παιδί 7 χρονών
παρακολουθεί τη σεξουαλική πράξη των γονιών του από αμέλεια των τελευταίων να
τηρήσουν διακριτικότητα.
Εκτός από τις δραστηριότητες που περιγράφονται παραπάνω, υπάρχει το
σοβαρό και ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα της δημιουργίας και θέασης εικόνων
παιδικής πορνογραφίας. Η θέαση σεξουαλικά κακοποιητικών εικόνων παιδιών είναι
συμμετοχή στην κακοποίηση και αυτοί που βλέπουν τέτοιες εικόνες είναι πιθανόν να
κακοποιούν σεξουαλικά κάποιο παιδί. Άτομα που καταναλώνουν τέτοιο υλικό
χρειάζονται βοήθεια, ώστε η συμπεριφορά τους να μη χειροτερέψει σε κάτι πιο
σοβαρό. Η θέαση αυτών των εικόνων δεν είναι ακίνδυνη καθώς συντηρεί το κύκλωμα
της παιδικής πορνογραφίας και ενισχύει τις παιδοφιλικές τάσεις του χρήστη.

Επιπτώσεις στο παιδί

Άμεσα ανησυχητικά σημάδια ότι ένα παιδί κακοποιείται σεξουαλικά:
Ακατάλληλη σεξουαλική δραστηριότητα με παιχνίδια ή αντικείμενα
Εφιάλτες, προβλήματα ύπνου
Απόσυρση ή έντονη προσκόλληση σε κάποιον ενήλικα
Ασυνήθιστη μυστικοπάθεια
Ξαφνικές απρόσμενες αλλαγές στη διάθεση και προσωπικότητα
Παλινδρόμηση σε προγενέστερες συμπεριφορές, π.χ. ενούρηση τη νύχτα
Ανεξήγητος φόβος συγκεκριμένων τοποθεσιών ή ατόμων; δε θέλει να μένει μόνο με
ένα συγκεκριμένο άτομο
Απώλεια όρεξης και ξαφνικές αλλαγές σε διατροφικές συνήθειες
Κατοχή νέων ενήλικων λέξεων για μέρη του σώματος χωρίς εμφανή πηγή
Μιλά για ένα καινούργιο μεγαλύτερο φίλο και αδικαιολόγητα δώρα ή χρήματα
Αυτό-τραυματισμός (κόψιμο και κάψιμο) στους εφήβους
Σωματικές ενδείξεις, αδικαιολόγητη ευαισθησία, πόνος ή μώλωπες στη στοματική ή
γεννητική περιοχή, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, εγκυμοσύνη
Φυγή από το σπίτι
Όπως αναφέρει μια μητέρα:
«Η συμπεριφορά του παιδιού μου άλλαξε. Έκλαιγε δυνατά και κρεμιόταν επάνω μου
όποτε την άφηνα με τη μπείμπι σίτερ που είχαμε εδώ και μερικές εβδομάδες.
Αποδείχθηκε ότι η μπέιμπι-σίτερ είχε αρχίσει να την κακοποιεί και της είπε ότι δε θα
την αγαπώ αν μιλήσει. Το καημένο φοβόταν να μιλήσει. Κοιτώντας πίσω βλέπω τώρα
τα σημάδια-μακάρι να γνώριζα νωρίτερα τι έπρεπε να προσέξω».
Η βλάβη που γίνεται στο παιδί μετά τη σεξουαλική κακοποίηση είναι πολύ
σοβαρή, όχι μόνο στη συναισθηματική και σωματική τους ανάπτυξη, αλλά και στην
εμπιστοσύνη τους στους ενηλίκους, ιδιαίτερα αν ο δράστης είναι κάποιος που
αγαπούν. Όσο νωρίτερα εντοπίζεται η σεξουαλική κακοποίηση και ξεκινήσει η
θεραπευτική διαδικασία τόσο το καλύτερο για το παιδί. Μπορούμε να
προστατέψουμε τα παιδιά μας με το να είμαστε σε εγρήγορση για προειδοποιητικά
σημάδια στη συμπεριφορά ενός πιθανού δράστη.
Ανησυχητικά σημάδια στη συμπεριφορά ενήλικα ή εφήβου για σεξουαλικά
κακοποιητική συμπεριφορά σε παιδιά :
Δεν αφήνουν στα παιδιά αρκετό προσωπικό χώρο και δεν είναι διακριτικοί μαζί τους.
Επιμένουν για εκδηλώσεις σωματικής στοργής, όπως φιλιά, αγκαλιές, ή «να
παλέψουν» ακόμη κι όταν το παιδί δεν θέλει.
Δείχνουν υπερβολικό ενδιαφέρον στη σεξουαλική ανάπτυξη ενός παιδιού ή εφήβου
Επιμένουν να περάσουν χρόνο μόνοι με το παιδί χωρίς διακοπές.
Περνούν τον περισσότερο καιρό τους με παιδιά και δεν έχουν ενδιαφέρον να
περάσουν χρόνο με άτομα της ηλικίας τους.
Συχνά μπαίνουν απότομα και απροειδοποίητα μέσα στο μπάνιο όταν είναι οι έφηβοι
ή τα παιδιά εκεί και πλένονται ή κάνουν τη σωματική τους ανάγκη.
Συμπεριφέρονται σε συγκεκριμένο παιδί με διάκριση και προτίμηση, κάνοντάς το να
νιώθει «ξεχωριστό» σε σχέση με τους άλλους.
Επιτίθενται λεκτικά σε ένα παιδί.
(συνέχεια στην επόμενη ανάρτηση)

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Πολύ καλησπέρα σας! Αχ, τι μου θυμίσατε τώρα; Η πτυχιακή εργασία μου είχε σαν θέμα την παιδική κακοποίηση. Αυτά που είδα και έμαθα ήταν απίστευτα/απάνθρωπα/απαράδεκτα. Συνεχίστε την πολύ ωραία δουλειά..
Ας βοηθήσουμε όλοι στο να ενημερωθούν ακόμη περισσότεροι και να σωθούν πολλές αθώες, παιδικές ψυχούλες.

Καλό βράδυ.
Με εκτίμηση,
Αυτή
Ο χρήστης Λάμπρος Κερεντζής είπε…
Ευχαριστώ πολύ, Θα συνεχίσουμε

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ρατσισμός: Αίτια – Συνέπειες

Η αυτοχειρία ενός 14χρονου

Ο Σαδισμός (Έριχ Φρόμ)